Oferta dla zawodników

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® (Innowacyjna usługa na skalę światową)

Ta usługa zapewnia Ci własny, indywidualny rozwój jako człowieka i sportowca.
Pozwala zmienić Twoje relacje ze światem zewnętrznym jak i relacje z samym sobą. Przyniesie Ci większe zadowolenie i satysfakcję z samej gry jak i całego życia. Ukierunkuje Twoją energię na sprawy sportowe pozwalając stawać się coraz lepszym i spełnionym zawodnikiem a przez to także bardziej szczęśliwym człowiekiem.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® to Twoja indywidualna praca na sesjach coachingowych jak i między nimi. Poruszasz się po swoim świecie i pracujesz nad obszarami, których poprawienie przyniesie Tobie największe korzyści w sporcie. Podstawą coachingu jest założenie, że każdy człowiek jest specjalistą od samego siebie, a praca z coachem pozwala na wydobycie i doszlifowanie diamentu, który już się w Tobie znajduje.

Wsparcie prawne (Nowość)
Umożliwia Ci wykupienie rocznego pakietu wsparcia prawnego (na podobieństwo ubezpieczenia prawnego stosowanego w zachodnich krajach Europy) umożliwiającego skorzystanie z pomocy prawnej w sytuacjach związanych z realizacją Twojego kontraktu z klubem, lub też innych sytuacji życiowych. Ta usługa uwalnia Twoją głowę od myślenia i trosk w przypadku pojawienia się kłopotów czy też wątpliwości prawnych w trakcie realizacji kontraktu. Możesz wybrać wariant, który będzie najbardziej dostosowany do Twojej sytuacji życiowej i potrzeb.

Tworzenie wizji II życia i wsparcie przy jej realizacji (Innowacyjne podejście na skalę światową)

Przejście tego procesu umożliwia stworzenie wizji Twojego II życia (tego po zakończeniu kariery sportowej) oraz opracowania strategii jej realizacji. Bazując na Twoich wrodzonych talentach może pomóc w określeniu szkoły/studiów które możesz podjąć, albo też rodzaju biznesu, czy profesji, które będą na ścieżce do realizacji wizji II życia. Jest także wyznacznikiem czy punktem odniesienia pozwalającym określać zakres korzystania z innych usług Sport Idea
Usługa „Drugie życie” pozwala tworzyć pomost między Twoim „tu i teraz” a „drugim życiem” a także realizować je poprzez:
• odkrycie indywidualnych talentów i określanie misji zawodowej po zakończeniu kariery
• doradztwo w zakresie potencjalnych ścieżek kariery zawodowej po zakończeniu czynnego uprawiania sportu
• plan inwestycji obecnych i przyszłych aktywów np. w nieruchomości i/lub w biznes

PR zawodnika

Ta usługa umożliwia budowanie Twojego wizerunku i pozwala tworzyć opcję na dodatkowe przychody w przyszłości tytułem jego wykorzystania w reklamie bądź eventach.

Na usługę składają się m.in.:

• stworzenie strony internetowej i jej utrzymywanie
• tworzenie medialnego portfolio zawodnika (gromadzenie wszelkich informacji mediowych na temat zawodnika)
• poszukiwanie sponsora lub kolejnych sponsorów dla zawodnika
• przygotowanie do wystąpień medialnych

Doradztwo w zarządzaniu aktywami/finansami

Współpraca z nami w tym obszarze pozwala Tobie powiększać swoje bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwia przejrzenie i wybranie najlepszych opcji finansowania podjętych przez Ciebie działań lub rozpoczętych inwestycji. To także możliwość inwestowania Twoich pieniędzy na przyszłe II życie.

Na usługę składają się m.in.

• doradztwo finansowe w zakresie oszczędzania i inwestycji kapitałowych (lokaty, fundusze inwestycyjne itp.)i
• doradztwo przy inwestycjach w nieruchomości oraz w zakresie finansowania inwestycji (np. leasing)

Kontrakty i sprawy klubowe:

Ta usługa pozwala na powiększenie Twojej przestrzeni w obszarze relacji z klubem, który reprezentujesz, bądź chcesz reprezentować. Nie musisz rozmawiać z klubem we wszystkich kwestiach, ani podejmować decyzji pod jego presją, nie musisz dbać i negocjować z nim każdego drobiazgu, czy sam szukać możliwości pozyskania nowych ofert. My możemy zrobić to za Ciebie. A także uwzględniając inne aspekty Twojej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego przeprowadzić wielowymiarową analizę propozycji (nie tylko pod kątem finansowym) by podjęta przez Ciebie decyzja była jak najbardziej świadoma i korzystna dla Ciebie.

Na usługę składają się m.in.:

• reprezentowanie zawodników przy zawieraniu kontraktów
• poszukiwanie w imieniu zawodnika nowego klubu
• opiniowanie dotychczas zawartych i aktualnie obowiązujących kontraktów