Oferta dla klubów/ sztabów szkoleniowych

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Zespół, sportowcy nie istnieją w próżni. Do osiągania sukcesów potrzebują w swoim otoczeniu osób, które będą odpowiednio ich wspierali w ich rozwoju i osiąganiu zwycięstw. Ta usługa pozwala na indywidualny rozwój osób ze ścisłego otoczenia sportowców (np. trenerów, prezesów, pracowników klubu), tak aby swoją postacią dodawali dobrej energii i motywacji sportowcom, współtworząc w ten sposób lepsze środowisko do osiągania zwycięstw.
Taka praca pozwala tym osobom zmienić na lepsze relacje ze światem zewnętrznym jak i relacje z samym sobą. Przyniesie tym osobom większe zadowolenie i satysfakcję z życia a tym samym łatwiej im będzie przekazywać tą energię innym ludziom w ich otoczeniu.
Coaching Mentalności Zwycięzcy ® jest procesem w którym każda z osób pracuje indywidualnie pracy na sesjach coachingowych jak i między nimi. W trakcie sesji porusza się po swoim świecie i pracuje nad obszarami, których poprawienie przyniesie jej największe korzyści w pracy zawodowej lub też w życiu.

Team coaching

Tego rodzaju spotkania/warsztaty mogą dotyczyć zarówno zespołów sportowych jak i pracowników klubu czy innych organizacji. Pozwalają wydobyć to czego potrzebuje zespół aby być lepszy. Wiedza o tym tkwi już w samym zespole, a wspólna, zespołowa praca pozwala też znaleźć konkretne rozwiązania, aby zespół mógł funkcjonować lepiej. Team coaching nie jest szkoleniem na którym przekazuje się wiedzę. Jest procesem pozwalającym wydobyć potencjał zespołu ukryty we wzajemnych relacjach czy komunikacji pomiędzy członkami zespołu jak i z ludźmi spoza zespołu.

Doradztwo w zakresie doboru i wykorzystania potencjału zespołu

Ta usługa pozwala na uzyskanie całościowego spojrzenia z boku na sportowców w zespole, jak i pracowników klubu. Każdy z nich posiada indywidualne cechy, predyspozycje talenty określające w jaki sposób i w jakich obszarach funkcjonują oni najefektywniej i są najbardziej zmotywowani. Dzięki takiej wiedzy można podejmować decyzje osobowe obarczone mniejszym ryzykiem dotyczące samego zatrudniania jak i zlecaniu osobom odpowiednich zadań.

Warsztaty rozwojowe dla kluczowych pracowników klubu m.in:

W przypadku potrzeb istnieje możliwość stworzenia dedykowanych warsztatów np.:
Zarządzanie zespołem, Komunikacja w zespole, Przywództwo czy też inne warsztaty, których potrzeba może być wydobyta w trakcie wstępnej rozmowy.