Oferta dla klubów i sztabów szkoleniowych

Praca z zespołami i indywidualnymi sportowcami

Czy wiesz, że o zachowaniu i automatycznych reakcjach sportowca jedynie w 2-4 procentach decyduje jego część świadoma, którą może on kontrolować? Reszta reakcji i zachowań, wynika z tego co się dzieje w jego części nieświadomej, która przetwarza rzeczywistość i zdarzenia na swój sposób. Nie jest ona dostępna rozumowo i rządzi się własną logiką. Z tego powodu zawodnicy i zawodniczki mogą bardzo zaskakiwać swoim zachowaniem czy reakcjami w trakcie swoich występów, które w końcowym efekcie wpływają na wyniki sportowe.

Wiele decyzji w klubie dotyczących zawodników czy zespołu, podejmowanych przed sezonem i przez sztab szkoleniowy w trakcie jego trwania, jest podejmowanych intuicyjnie, bez szczegółowej i aktualnej informacji o tym co się dzieje w obszarze nieświadomym poszczególnych zawodników / zawodniczek czy też całym zespole. Z tego powodu proponujemy wykorzystanie bardzo innowacyjnych a jednocześnie prostych narzędzi oraz usług, pozwalających szybko uzyskać ustrukturalizowane, konkretne informacje obrazujące aktualny stan zespołu i poszczególnych zawodników w obszarze mentalno-psychologicznym. I dopiero na tej podstawie podejmować odpowiednie kroki umożliwiające najpełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w zawodniku, zawodniczce czy drużynie.

Nasze podejście do pracy z zespołami opiera się na całościowym podejściu i uzyskaniu jak najpełniejszego obrazu tego co się dzieje w sportowcach czy zespole, zarówno na poziomie świadomym i nieświadomym, oraz na adaptacyjnej, dostosowanej do aktualnych potrzeb pracy indywidualnej ze sportowcami i całym zespołem.

Uzyskanie całościowego obrazu umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i kroków po stronie sztabu szkoleniowego a także późniejsze bardziej efektywne i skuteczne wspieranie przez nas zespołów i zawodników/zawodniczek w pracy w przygotowaniu  mentalnym, które w ostatecznym efekcie przejawia się w wynikach sportowych osiąganych przez nich na sportowych arenach.

Obraz stanu wewnętrznego sportowca czy zespołu w głównej mierze uzyskujemy wykorzystując narzędzia do skanowania sportowców z użyciem zaawansowanych rozwiązań psychologicznych i technologicznych stworzonych przez naszego partnera firmę DAP. Każdy z zawodników/zawodniczek, jak i każdy z członków sztabu szkoleniowego wykonuje swój skan z użyciem przygotowanego skanera, dzięki któremu mogą być uzyskiwane informacje z poziomu świadomego jak i nieświadomego o tym co dzieje w zawodnikach/zawodniczkach oraz w zespole jako całości.

Generowany jest także profil zespołu, dający całościowy obraz jego aktualnego stanu, na bazie którego, wyciągane są wnioski i przygotowywane konkretne propozycje działań z zespołem. Omawiane są one ze sztabem szkoleniowym a następnie proponowane są kolejne kroki do wykonania.

Konkretne usługi dobierane są unikalnie do każdego zawodnika i zespołu, gdyż każda taka jednostka jak i zespół funkcjonuje w innym kontekście i otoczeniu i oraz stawiane są mu inne cele.

Głównymi celami proponowanych przez nas usług klubom jest wzmocnienie ducha i kondycji mentalnej zespołu oraz wsparcie sztabu szkoleniowego i klubu w podejmowaniu lepszych decyzji i kroków umożliwiających rozwój zawodników i zespołów osiągających wyniki co najmniej na miarę swoich umiejętności i potencjału.

 Skanery sportowe i raporty

1.        Profil zawodnika (indywidualny) – ważny ok. 3 mies. pokazujący jego obecną postawę, nastawienie, motywację itp. obszary, które mogą być wykorzystywane do lepszej komunikacji z nim i wykorzystania jego sportowego potencjału. Z tego raportu można odczytać m.in.:

 • Przestrzeganie zasad przez zawodnika
 • Na ile wykorzystuje swoją energię w sporcie
 • Czy zawodnik wrócił już mentalnie po kontuzji
 • Różnorodność w grze
 • Czucie gry
 • Zdolność do podejmowania akcji
 • Stabilność w grze
 • Role przyjmowanie na boisku w sytuacjach zwykłych i stresowych
 • Sposoby uczenia się nowych umiejętności w sporcie.
 • Co go motywuje a co stresuje w sporcie

2.        Energia zawodnika (indywidualny)– profil jednostronicowy ważny ok. 1 tyg. pokazujący jego obecny stan energetyczny i nastawienie związane z meczem/zawodami i treningami. Ten skan w warunkach turniejowych można wykonywać nawet codziennie. Z tego raportu można odczytać m.in.:

 • Aktualny stan kontroli umysł ciało
 • Poziom energii życiowej
 • Ukierunkowanie uwagi wewnętrznej na:

- Mecz
- Trening
- Ból
- Zmęczenie
- …

  3.     Profil zespołu – tworzony jest na podstawie indywidualnych profili i pokazuje m.in. jaki jest jej charakter i ogólny klimat współpracy w zespole, wykorzystywanych ról, poziom ducha zespołu itp..

 Wszystkie powyższe raporty uzyskuje się na bazie wyników uzyskanych z użyciem sportowych skanerów w których przebieg procesu oparty jest na tych samych, bardzo prostych zasadach:

- skan wykonywany jest w internecie,

- polega na intuicyjnym wyborze trzech kolorów do podawanych na ekranie słów,

- trwa ok. 20 min. (Profil zawodnika) lub ok. 5 min. (Energia zawodnika)

Generowane raporty są przeznaczone dla trenerów lub sztabu trenerskiego i docelowo po przeszkoleniu można używać tych narzędzi samodzielnie korzystając z naszych konsultantów tylko w niezbędnych sytuacjach.

Prostota skanowania umożliwia pracę z zawodnikami młodymi, którzy często jeszcze nie są świadomi samych siebie, różnych rzeczy z zewnątrz i jak one na nich wpływają.

Na dzień dzisiejszy mamy opracowane skanery i raporty dla następujących dyscyplin:

- Piłka nożna
- Piłka siatkowa
- Piłka ręczna
- Koszykówka
- Kick-boxing
- Bieganie wyczynowe

W każdej chwili jesteśmy w przeciągu kilku tygodni przygotować skanery dla dowolnej dyscypliny sportu.

 Metodologia DAP

Metodologia opracowana i stosowana przez naszego partnera jest pionierska w dziedzinie asocjacji kolorów w obszarze sportu jak i w badaniach rynkowych czy edukacji.

Opatentowana metoda CWAT (Color-Word Association Technique) mierzy wzory zachowań używając skali kolorów zamiast tradycyjnych kwestionariuszy czy badań, prowokując do odpowiedzi, które nie mogą być świadomie kontrolowane, ignorowane lub przerywane. CWAT jest bardzo innowacyjną metodą która łączy psychologię, z wiedzą naukową z dziedzin takich jak neurologia, medycyna, biologia, matematyka, socjologia, statystyka i informatyka.

Metoda używa paletę ośmiu kolorów i kalibruje zbiór słów, które mogą być dostosowane do określonej kwestii czy celu.

Kluczowym wyróżnikiem, czyniącym tą metodę pionierską jest jej zdolność do dodawania bodźców (takich jak obrazy, słowa, piosenki, klipy video a nawet zapachy) do skali kolorów aby wyzwolić najbardziej obszerne i dokładne odpowiedzi. Ścieżki neuronalne są pobudzane w kilka milisekund poprzez połączenie bodźca i koloru. To wywołuje skojarzenia których dana osoba jest wyuczona i wyraża je poprzez kolory. DAP jako twórca tej metody rozwinął te reakcje i dokładnie opisał jak osoba doświadcza i przetwarza informacje.

W tej metodzie kolory nie reprezentują symbolicznego znaczenia kolorów, jak często ludzie sądzą. Powodem użycia kolorów w wykryciu połączenia i jego psychologicznej dynamiki w całościowym strukturalnym obszarze psychologicznym jest to że każdy kolor reprezentuje część dokładnie mierzonej częstotliwości związanej z promieniowaniem koloru.

Identyfikacja i nazywanie kolorów nie jest celem tej metody. Nie jest istotne czy osoba nazwie poszczególny kolor w kuli jako pomarańczowy, czerwony, ognisty czerwony, czy krwisto czerwony, ale istotne jest że fale częstotliwości tego koloru przepłyną poprzez oczy do mózgu.

Przy całej wewnętrznej złożoności tej metody, interfejs użytkownika jest wystarczająco prosty do użycia nawet przez dzieci, a na metodę CWAT nie mają wpływu czynniki kulturowe, językowe, wykształcenie, czy poprzednie doświadczenia respondenta z dowolnego rodzaju testami i miarami.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Zespół, sportowcy nie istnieją w próżni. Do osiągania sukcesów potrzebują w swoim otoczeniu osób, które będą odpowiednio ich wspierali w ich rozwoju i osiąganiu zwycięstw. Ta usługa pozwala także na indywidualny rozwój osób ze ścisłego otoczenia sportowców (np. trenerów, prezesów, pracowników klubu), tak aby swoją postacią dodawali dobrej energii i motywacji sportowcom, współtworząc w ten sposób lepsze środowisko do osiągania zwycięstw.

Taka praca pozwala tym osobom zmienić na lepsze relacje ze światem zewnętrznym jak i relacje z samym sobą. Przyniesie tym osobom większe zadowolenie i satysfakcję z życia a tym samym łatwiej im będzie przekazywać tą energię innym ludziom w ich otoczeniu.

Coaching Mentalności Zwycięzcy® w sporcie to droga odkrywania indywidualnych, skutecznych strategii bycia zwycięzcą, tak aby klient mógł:

 • w trakcie gry być jednocześnie skoncentrowany i fizycznie rozluźniony – być w tzw. strefie.
 • skutecznie reagować na różne sytuacje życiowe mogące utrudniać mu prowadzenie gry/zespołu, dzięki czemu uzyskuje większy poziom zaangażowania i odporności na czynniki zewnętrzne,
 • mentalnie przygotowywać się do zawodów sportowych, w sposób który umożliwi mu maksymalne wykorzystanie jego umiejętności i wykorzystywanie tkwiącego w nim potencjału,
 • nie odczuwać większej presji i spięcia w trakcie gry, a także radzić sobie z presją klubu, rodziny, trenera, zawodników,
 • lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi jak i łatwymi w czasie gry, które mogą obniżać skuteczność jego gry,
 • uzyskać trwałą wewnętrzną postawę/stan, którą można wyrazić słowami: Niezależnie co się zdarzy dam sobie radę”

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® jest podejściem systemowym i całościowym, zorientowanym na skuteczne wykorzystywanie potencjału klienta w odniesieniu do jego roli na boisku czy klubie. Może obejmować wiele obszarów jego życia, jak i to, co się dzieje w każdym człowieku na różnych poziomach: myśli, emocji, odczuć, przekonań czy wyznawanych wartości, a także w warstwie relacji zachodzących pomiędzy nim a światem zewnętrznym.

To podejście jest szczególnie dostosowane do specyfiki i potrzeb klientów poświęconych całkowicie swojej profesji. Cały proces w zależności od konkretnych celów wymaga 6-8 spotkań po ok. 1,5 godz. odbywanych mniej więcej raz na miesiąc. Różnice w zachowaniu, podejściu klienta można już czasami dostrzec po pierwszym spotkaniu.

W procesie wykorzystywane są najnowsze, jeszcze nigdzie na świecie nie opisane metody, które w sposób subtelny i jednocześnie bardzo efektywny wykorzystują: paradygmaty fizyki kwantowej, duchowość jak i energetykę ciała

Praca w Coachingu Mentalności Zwycięzcy ® nie jest podobna do pracy z psychologiem, gdyż coach i psycholog wychodzą z zupełnie innych założeń co do możliwości i szybkości zmiany w człowieku, a co z tym związane, samych metod pracy.

 Coaching Mentalności Zwycięzcy® to indywidualna praca z klientem, która pozwala, mu dowiedzieć się więcej o sobie, nauczyć się znajdowania własnych strategii skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i sportowo-zawodowych, a przez to nabyć umiejętność naturalnego budowania odpowiedniej przestrzeni wokół siebie, niezbędnej im do tego, aby maksymalnie, w każdym momencie wykorzystać swoje umiejętności i nieustannie rozwijać się.

Coaching Mentalności Zwycięzcy® to naturalne i efektywne uzupełnienie pracy sztabu szkoleniowego, który odpowiada w głównej mierze za przygotowanie fizyczne, techniczne, taktyczne oraz motywację całego zespołu.

Dotyczy on tego co wykracza poza sam zespół i dotyka indywidualnej jakości trenera czy zawodnika i jego mentalności. To nad czym każdy człowiek, tylko sam może i musi popracować, aby być jeszcze lepszym profesjonalistą. Profesjonalistą gotowym sięgać po mistrzostwo.

Coaching zespołowy (team coaching)

Tego rodzaju spotkania/warsztaty mogą dotyczyć zarówno zespołów sportowych jak i pracowników klubu czy innych organizacji. Pozwalają wydobyć to czego potrzebuje zespół aby być lepszy. Wiedza o tym tkwi już w samym zespole, a wspólna, zespołowa praca pozwala też znaleźć konkretne rozwiązania, aby zespół mógł funkcjonować lepiej. Team coaching nie jest szkoleniem na którym przekazuje się wiedzę. Jest procesem pozwalającym wydobyć potencjał zespołu ukryty we wzajemnych relacjach czy komunikacji pomiędzy członkami zespołu jak i z ludźmi spoza zespołu. Angażuje jego uczestników powodując wzrost ducha zespołu i lepszą komunikację.