O nas

Realizując hasło „Zwyciężaj w sporcie. Zwyciężaj w życiu.” pracujemy na potrzeby indywidualnych sportowców jak i zespołów nad osiąganiem przez nich sukcesów na miarę ich oczekiwań i posiadanego sportowego potencjału czy to w sportach indywidualnych czy też zespołowych. Pracując w obszarze sportu uwzględniamy długofalową perspektywę życia pozasportowego, które czeka każdego sportowca i sportsmenkę.

Specjalizujemy się, w obszarach trudno uchwytnych, wydawałoby się mało mierzalnych, ale które w kluczowy sposób określają zdolność sportowca/zespołu do osiągania przez niego maksymalnych rezultatów w ramach jego potencjału tzn. w obszarze mentalności czy w przypadku gry zespołowej – ducha zespołu. Stosujemy bardzo zaawansowane, a jednocześnie bardzo proste w zastosowaniu narzędzia (nawet przez młodzież), umożliwiające uzyskanie obrazu tego co się dzieje w danym momencie w części nieświadomej sportowca i/lub w zespole, co go motywuje, stresuje, w jaki sposób funkcjonuje, z jakim poziomem energii działa, itp. I na tej podstawie podejmujemy bardziej adekwatne i efektywne działania, dostosowane do kontekstu sytuacji i celów sportowych.

Wspieramy sztaby szkoleniowe dostarczając dodatkową wiedzę na temat zawodników, zawodniczek czy całości zespołów oraz ich obecnego funkcjonowania i stanu energetycznego sugerując najefektywniejszy sposób działania z konkretnymi zawodnikami i z zespołem.   Pracujemy także indywidualnie i/lub zespołowo aby poprzez różnego rodzaju działania, niedostępne sztabowi szkoleniowemu czy trenerom, zmienić sposób działania i odczuwania zawodników/zawodniczek i ich relacje w zespole, a tym samym efekty osiągane indywidualnie lub przez cały zespół.  Stosujemy przy tym m.in. naszą specjalizowaną usługę – Coaching Mentalności Zwycięzcy ®.

W naszym podejściu stale pamiętamy że „Sportowiec – przede wszystkim człowiek”. To nie tylko maksymalnie wytrenowane ciało, lecz istota ludzka posiadająca swoje własne odczucia, wartości, przekonania, potrzeby, marzenia i cele, które wpływają na rezultaty osiągane poprzez to ciało.

W pracy z naszymi klientami kierujemy się wartościami, które pozwalają osiągać coś więcej niż tylko konkretne, mierzalne efekty tu i teraz dzięki którym możemy patrzeć w dalszą przyszłość:

Relacja
W trakcie współpracy z naszymi klientami chcemy utrzymywać relacje głębsze niż zwykłe relacje biznesowe. Relacje, które pozwalają nam dostrzec człowieka i kontekst jego życia, dzięki czemu możemy proponować czy sugerować mu rozwiązania jak najkorzystniejsze dla całości jego życia, a nie tylko w roli sportowca.

Zaufanie
Bardzo ważną wartością dla nas jest zaufanie. Cenimy długoterminowe relacje z naszymi Klientami, które pozwalają nam lepiej się poznać i zrozumieć własne potrzeby. Stąd nasze działania, które pozwalają budować odpowiednie zaufanie, gdyż chcemy aby nasi Klienci chcieli współpracować z nami w dłuższym okresie czasu i widzieli w tym korzyść dla siebie.

Perspektywa
Podejmując się realizacji usług patrzymy na życie, potrzeby i możliwości klienta w dłuższej perspektywie czasowej. Nie patrzymy tylko na efekty/wyniki, które osiąga lub pragnie osiągać tu i teraz, ale także na to jak one mogą się przełożyć na jego dalsze możliwości rozwoju zawodowego jak i osobistego.

Transparentność
Nie ściemniamy. Mówimy jak jest. Dotyczy to zarówno sytuacji trudnych dla obu stron w trakcie realizacji usług jak i sytuacji pozytywnych, bo tylko to pozwala budować długotrwałą relację i być skutecznym.
Nasze honoraria za realizację poszczególnych zadań są jasno określone, wytłumaczone i motywują nas do jak najlepszego reprezentowania interesów naszych Klientów.

Nasza Kadra

Dariusz Szostek – Partner Zarządzający, Coach Mentalności Zwycięzcy
szostek(at)sport-idea.pl

Rafał Jankowski - Partner, Sport Manager (licencja nr: 3519/M/S/2010)
jankowski(at)sport-idea.pl

Zbigniew Obrębski – Partner, dyscyplina: siatkówka

obrebski(at)sport-idea.pl

Karolina Szewczyk – Specjalistka ds. marketingu i PR, Instruktor piłki siatkowej
szewczyk(at)sport-idea.pl