Sport Idea

Aktywność sportowa jest zazwyczaj dość krótka. Na najwyższym poziomie sportowym można się utrzymać maksimum 10-15 lat, dlatego też każdy sportowiec chce osiągnąć w tym czasie sukcesy na miarę swojego potencjału.

Aby zrealizować potencjał sportowy, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego wewnętrznego nastawienia mentalnego nie tylko na czas zawodów ale i treningu czy też w życiu. Do tych celów używamy nowoczesnego narzędzia SportMind  pozwalającego mierzyć wewnętrzny stan przed zawodami jak i ogólne nastawienie mentalne zawodnika w  kontekście danej dyscypliny sportowej.

Z drugiej strony często mówi się i pisze o mentalności jak o czymś nad czym nie można zapanować, ani też nic z tym zrobić. Jednak w pracy z tym obszarem można korzystać z treningu mentalnego, psychologii sportu jak i coachingu sportowego. Każdy z tych sposobów różniący się od siebie, pozwala poprawić swoje wyniki. Jest to tylko kwestia szybkości i trwałości osiąganych efektów oraz gotowości sportowca na przyjęcie tych efektów.

Wiele osób patrzących na sport i sportowców jedynie poprzez pryzmat osiąganych przez nich wyników nie dostrzega, że za tymi wynikami kryje się wiele lat treningów, poświęceń, rezygnacji z innych części życia, a przede wszystkim, że za tymi wszystkimi wynikami stoi człowiek. Człowiek przeżywający swoje życie, posiadający swoje problemy, ograniczenia, wyzwania, przeżywający także emocje wynikające z faktu posiadania życia prywatnego i rodzinnego. Tak jak każdy inny potrzebuje jak najbardziej harmonijnego ich współistnienia, tak aby po zakończeniu kariery sportowej była dalsza, mająca swój sens, perspektywa życia.

Na wiele sposobów wspieramy sportowców aby mogli się skupić na swojej dyscyplinie  i realizowali swój potencjał sportowy  w każdej chwili, mając poukładane w swoim świecie wewnętrznym jak i w świecie zewnętrznym. To pozwala na osiąganie odpowiedniej mentalności, postawy, nie tylko w okresie uprawiania sportu ale także i po zakończeniu kariery czyli swoim w II-gim życiu, całkowicie odmiennym od czasu bycia sportowcem.

Z takich właśnie przemyśleń powstała oferta usług Sport Idea, która wspiera sportowców w tych obszarach, które nie są bezpośrednio związane z treningiem sportowym, wspierając go np. przy budowaniu mentalności zwycięzcy (SportMind, Coaching Mentalności Zwycięzcy ®), przy tworzeniu wizji przyszłego II-go życia jak i wspierając go w codziennych sprawach. Wspomagamy sportowców patrząc na ich życie w wieloletniej perspektywie uwzględniającej także ich życie po zakończeniu kariery sportowej.

Wspomagamy też kluby i inne organizacje sportowe w obszarach, które pozwalają im lepiej wykorzystywać potencjał sportowców jak i ludzi niezbędnych do osiągania najlepszych przez nich rezultatów.

Bo dla nas to

„Sportowiec – przede wszystkim człowiek”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy!
Zespół Sport Idea