Sport Idea

Aktywność sportowa jest zazwyczaj dość krótka. Na najwyższym poziomie sportowym można się utrzymać maksimum 10-15 lat, dlatego też każdy sportowiec chce osiągnąć w tym czasie sukcesy na miarę swojego potencjału.

Aby zrealizować swój potencjał sportowy, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego wewnętrznego nastawienia mentalnego nie tylko na czas zawodów ale i treningu czy też w życiu. Często mówi się i pisze o mentalności jak o czymś nad czym nie można zapanować, ani też nic z tym zrobić. Jednak nad tym obszarem można pracować w treningu mentalnym, można korzystać z osiągnięć psychologii sportu jak i coachingu sportowego. Każdy z tych sposobów różniący się od siebie, pozwala poprawić swoje wyniki. Jest to tylko kwestia szybkości i trwałości osiąganych efektów oraz gotowości sportowca na przyjęcie tych efektów.
Wiele osób patrzących na sport i sportowców jedynie poprzez pryzmat osiąganych przez nich wyników nie dostrzega, że za tymi wynikami kryje się wiele lat treningów, poświęceń, rezygnacji z innych części życia, a przede wszystkim, że za tymi wszystkimi wynikami stoi człowiek. Człowiek przeżywający swoje życie, posiadający swoje problemy, ograniczenia, wyzwania, przeżywający emocje wynikające chociażby z faktu posiadania życia prywatnego i rodzinnego. Tak jak każdy inny potrzebuje jak najbardziej harmonijnego ich współistnienia, tak aby po zakończeniu kariery sportowej była dalsza, mająca swój sens, perspektywa życia.

Dlatego też naszą główną troską jest zadbanie o to aby najwybitniejsi sportowcy mogli się skupić na swojej dyscyplinie, aby mogli sięgać po swój najpełniejszy potencjał w każdej chwili, mając poukładane w swoim świecie wewnętrznym jak i w świecie zewnętrznym, pozwalając na osiąganie odpowiedniej mentalności, postawy, nie tylko w okresie uprawiania sportu ale także i po zakończeniu kariery czyli w swoim II-gim życiu.

W związku z tym taki sportowiec oprócz trenera, który dba o jego rozwój fizyczny/sportowy, potrzebuje także innych ludzi, którzy będą go wspierać i doradzać w najważniejszych dla niego momentach. Mowa o podpisywaniu kontraktów, budowaniu finansowej przyszłości, pracy nad rozwojem mentalnym, a dzięki temu zabezpieczeniu przyszłego II-go życia, tego po zakończeniu kariery sportowej.

Z takich właśnie przemyśleń powstała oferta usług Sport Idea, która wspiera sportowców w tych obszarach, które nie są bezpośrednio związane z treningiem sportowym, wspierając go np. przy budowaniu mentalności zwycięzcy (Coaching Mentalności Zwycięzcy ®), przy tworzeniu wizji przyszłego II-go życia jak i wspierając go w około sportowych czy codziennych sprawach (np. wsparcie prawne, ubezpieczenie sportowe itp.), tak aby każdy mógł jako człowiek mieć całościowe poczucie spełnienia sportowego i życiowego w jak najdłuższym okresie czasu. Wspomagamy sportowców patrząc na ich życie w wieloletniej perspektywie uwzględniającej także ich życie po zakończeniu kariery sportowej. Rozmawiamy, doradzamy, wspomagamy ich, aby mogli spokojnie skupić się na najważniejszych dla nich rzeczach.

Wspomagamy też kluby i inne organizacje sportowe w obszarach, które pozwalają im lepiej wykorzystywać potencjał sportowców jak i ludzi niezbędnych do osiągania najlepszych przez nich rezultatów.

Bo dla nas to

„Sportowiec – przede wszystkim człowiek”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy!
Zespół Sport Idea